fbpx
smutny
pp logo UA

🇵🇱 Szynszyle

W obecnej, jakże krytycznej sytuacji na Ukrainie, wiele osób ucieka z kraju razem ze swoimi zwierzętami lub stara się zorganizować dla nich transport. Życzymy każdemu człowiekowi jak i każdemu zwierzęciu, by znalazł bezpieczny azyl. Jako obrońcy i miłośnicy zwierząt nie możemy nie przejąć się ich losem. My, Puchaty Patrol, deklarujemy się do pomocy dla szynszyli, które zostaną przetransportowane z Ukrainy do Polski i będą potrzebowały odpowiedniej opieki lub domu tymczasowego.

Mimo że jesteśmy małym stowarzyszeniem o ograniczonym zasięgu, postaramy się ze wszystkich sił:

– przyjąć zwierzęta do Szynszylowego Domu w Poznaniu lub zorganizować dla nich domy tymczasowe w Polsce;
– zorganizować transport, osobisty lub dzięki innym osobom lub firmom;
– zaopatrzyć je w odpowiednie dla nich pożywienie, wodę oraz klatkę;
– zorganizować opiekę weterynaryjną dla chorych szynszyli;
– udzielić wiedzy na temat odpowiedniej opieki każdemu, kto nie ma doświadczenia z szynszylami.

Prosimy o udostępnianie postu oraz o wpłaty na rzecz Puchatego Patrolu i jego zwierząt. Tylko dzięki darowiznom jesteśmy w stanie opiekować się zwierzętami! Jeśli ktokolwiek chciałby w razie czego pomóc nam w transporcie lub wziąć szynszyle do siebie, prosimy o kontakt.

FB: Puchaty Patrol – Stowarzyszenie na rzecz R S i M Z (www.facebook.com/PuchatyPatrol)
IG: puchaty_patrol
e-mail: puchatypatrol@gmail.com
tel: +48 693 370 024 (PL), +48 513 026 972 (PL), + 48 883 235 676 (PL / ENG)
______
Zbiórka: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/szynszylewpotrzebie
Nr konta: 62 1600 1462 1870 2189 1000 0001, tytułem „darowizna”
IBAN : PL62 1600 1462 1870 2189 1000 0001
SWIFT: PRABPLPK
PayPal: puchatypatrol@gmail.com, z dopiskiem „darowizna”

🇺🇦 UA: Шиншили

Сьогоднiшня жахлива ситуація в Україні призвела до того, що багато людей шукають притулків разом із їхніми тваринами та шукають безпечний спосіб вивезти їх із країни. Ми бажаємо кожній людині та тварині дістатися до безпечного місця. Як рятувальники тварин, ми не можемо ігнорувати їхню долю. Ми – організація з порятунку шиншил Пухнастий Патруль, зобов’язуємося допомогти всім шиншилам ввезеним з України до Польщі, що потребують догляду або притулку.
Незважаючи на те, що ми маленька організація з обмеженими можливостями, ми готові:
– прийняти тварин у місті Познань (західна Польща) та надати їм тимчасовий притулок.
– надати їжу, воду та клітини для них.
– забезпечити ветеринарну допомогу якщо вихованець хворий.
– Провести освітні заходи щодо правильного догляду за шиншилами, особливо для тих у кого відсутній такий досвід.
Будь ласка, розповсюджуйте цей пост і підтримайте нас пожертвуваннями. Наша можливість допомагати тваринам безпосередньо залежить від ваших пожертвувань! Крім того, якщо хтось із вас може допомогти в перевезенні або готовий тимчасово дати притулок шиншил у себе вдома – будь ласка, зв’яжіться з нами.
Фейсбук: Puchaty Patrol – Stowarzyszenie na rzecz R S i M Z (www.facebook.com/PuchatyPatrol)
Инстаграм: puchaty_patrol
е-мейл: puchatypatrol@gmail.com
Телефон: +48 693 370 024 (польською), +48 513 026 972 (польською), + 48 883 235 676 (польською чи англійською)
____
номер рахунку: 62 1600 1462 1870 2189 1000 0001, посилання: „пожертвування”
IBAN : PL62 1600 1462 1870 2189 1000 0001
SWIFT: PRABPLPK
PayPal: puchatypatrol@gmail.com, посилання: „пожертвування”

🇷🇺 RU: Шиншиллы

Текущая ужасная ситуация на Украине привела к тому, что многие люди нуждаются в убежище вместе с их питомцами и ищут безопасный способ вывезти их из страны. Мы желаем каждому человеку и животному добраться до безопасного места. Как спасатели животных, мы не можем игнорировать их судьбу. Мы – организация по спасению шиншилл Пушистый Патруль, обязуемся помочь всем нуждающимся в уходе или приюте шиншиллам, ввезенным из Украины в Польшу.
Несмотря на то, что мы являемся маленькой организацией с ограниченными возможностями, мы готовы:
– принять нуждающихся животных в городе Познань (западная Польша) и предоставить им временный приют.
– предоставить пищу, питье и клетки для них.
– обеспечить ветеринарную помощь если питомец болен.
– провести образовательные мероприятия на предмет правильного ухода за шиншиллами, в особенности для тех у кого отсутствует такой опыт.
Пожалуйста, распространяйте этот пост и поддержите нас пожертвованиями. Наша возможность помогать животным напрямую зависит от ваших пожертвований! Кроме того, если кто-то из вас может помочь в перевозке или готов временно приютить шиншилл у себя дома – пожалуйста свяжитесь с нами.
Фейсбук: Puchaty Patrol – Stowarzyszenie na rzecz R S i M Z (www.facebook.com/PuchatyPatrol)
Инстаграм: puchaty_patrol
е-мейл: puchatypatrol@gmail.com
Телефон: +48 693 370 024 (на польском), +48 513 026 972 (на польском), + 48 883 235 676 (на польском или английском)
____
номер счета: 62 1600 1462 1870 2189 1000 0001, ссылка: „пожертвование”
IBAN : PL62 1600 1462 1870 2189 1000 0001
SWIFT: PRABPLPK
PayPal: puchatypatrol@gmail.com, ссылка: „пожертвование”

🇬🇧 EN: Chinchillas

The current, critically dreadful situation in Ukraine means that many refugees fleeing the country are seeking asylum with their pets or are trying to organize a safe transport out of Ukraine for them. We wish every human and animal to get to a safe place. As animal rescuers and supporters, we cannot ignore their fate. We, the Puchaty Patrol chinchilla rescue organization, are declaring a readiness to help all the chinchillas transported from Ukraine to Poland that require care or a foster home.
Despite being a very small society with a limited range, we are ready to do everything we can to:
– take the animals in need to our Chinchilla Home in Poznań (Western Poland) or organize foster, temporary homes for them in Poland;
– provide the appropriate food, water, and cage for them;
– organize veterinary care for the ill animals;
– educate people on the correct chinchilla care, especially those who have no experience with these animals.
Please share this post and support us with donations. We are able to help the animals only thanks to your donations! If anyone would like to declare readiness to assist us with transportation or to take chinchillas home temporarily, please reach out to us.
FB: Puchaty Patrol – Stowarzyszenie na rzecz R S i M Z (www.facebook.com/PuchatyPatrol)
IG: puchaty_patrol
e-mail: puchatypatrol@gmail.com
tel: +48 693 370 024 (PL), +48 513 026 972 (PL), + 48 883 235 676 (PL / ENG)
____
Account number: 62 1600 1462 1870 2189 1000 0001, reference: „Donation”
IBAN : PL62 1600 1462 1870 2189 1000 0001
SWIFT: PRABPLPK
PayPal: puchatypatrol@gmail.com, reference: „Donation”

Please share the information:

Jeśli masz informacje o nieprawidłowym traktowaniu lub nielegalnej hodowli szynszyli lub innych gryzoni, koniecznie daj nam znać. Twoje zgłoszenie będzie anonimowe, a my z pewnością przyjrzymy się sprawie oraz podejmiemy interwencję przy pomocy odpowiednich służb. Zadzwoń lub napisz do nas:

+48 513 026 972

kontakt@puchatypatrol.org